Poster (لغت انگلیسی آمریکایی): در فرهنگستان زبان فارسی به معنای اعلان است. آگهی مکتوب و مصور با ابعاد 70*50 سانتی متر که قابل چاپ، نصب و تکثیر باشد.

Offiche(لغت فرانسوی): آگهی نامه، آگهی مکتوب و غالباً مصور که ابعاد آن حدوداً 35*50 سانتی متر است.

سبک: ذوب کردن فلزات و ریختن آن در قالب های متفاوت. (طرح و شکل) چارچوب خاصی است که فرد اجازه دارد هرآنچه را می خواهد در آن چارچوب اجرا کند.

سبک کلاسیک: اولین وقدیمی ترین سبک است. آثار ملی هر کشور و آثار جاویدان در هر کشور کلاسیک است و در آثار شکسپیر، راسین، گوالو، لافانته، حافظ، شاهنامه، آثار معماری، تخت جمشید دیده می شود. اختصاص به شعر و ادبیات ندارد ولی در آثار معماری و تمام آثار هنری اثر کلاسیک وجود دارد. در ارتباط با دربار و سلاطین است که خود را نماینده خدا می دانستند. همه چیز تجملات داست که حتی تجملات آن نیز تعریف شده بود.

در آن دوران 3 گروه با تئاتر مخالف بودند: شاهان، روحانیون و فلاسفه.

همه آثار کلاسیک در قالب 36 موضوع است.

اصول سبک کلاسیک:

1- تقلید از قدما: یعنی برتری گذشتگان و به تقلید از آنان اشاره دارد.

2- تقلید از طبیعت (ساخته خدا): یعنی باید از طبیعت تقلید کرد مانند ویکتور هوگو، امیل زولا. آنها زیبایی های طبیعت را نشان می دهند در حالی که زشتی نیز در طبیعت دیده می شود و ما در نوشته های خود می توانیم زشتی ها را نشان دهیم.

3- طرفدار عقل: عقل و عقلایی و از ذهنیات و تخیلات استقبال نمی کنند.

4- زمان و مکان

5- واقعیت گرا

6- ایجاز: مختصر باشد.

7- سادگی و وضوح

8- حقیقت

9- نزاکت ادبی

10- اخلاقی بودن

11- آموزنده بودن

سه اصل باید در دنیای کلاسیک رعایت شود:

1- وحدت زمان: قصه باید در 24 ساعت تمام شود.

2- وحدت مکان: در 24 ساعت موضوع باید در مکان دنبال شود.

3- وحدت موضوع: در 24 ساعت در مکان باید موضوع خاص رعایت شود و به اصل توجه کنیم.

تعریف مدیریت: مدیریت یعنی اداره کردن. از واژه (د) (و) (ر) گرفته شده است. مدیریت یعنی گرداندن، اداره کردن یک نهاد، برنامه ریزی، رهبری، هدایت کنترل و ارزیابی، تصمیم گیری.

مدیریت عبارت است از علم و هنر ایجاد همکاری و هماهنگی دسته جمعی بین کلیه اعضاء و تجهیزات و اجزای موجود در یک واحد و سازمان به منظور تحقق بخشیدن به یک هدف مشترک.

تعریف دیگر مدیریت عبارت است از علم و هنر متشکل و هماهنگ کردن رهبری و کنترل فعالیت های دسته جمعی برای نیل به اهداف مطلوب با حداکثر کارآیی.

ریاست: فرماندهی، که بیشتر برای سازمانهای نظامی به کار می رود.

روحانی: دانشمند دینی.

رهبر: راهبر، هدایت کننده، راهنما، پیشوا.

رئیس جمهور: شخصی که از سوی ملت برای دوره ای محدود انتخاب می شود و اداره آن دولت را در اختیار دارد.

وزیر: دبیر انشاء. در دوران هارون الرشید مقام و موقعیت پیدا کرده بود. در اوایل دوره سلجوقیان مقامی بالا بود اما در اواخر دوره سلجوقیان از مقام او کاسته شد. وزیر به شکل امروزی از دوره صفویه است.

نخست وزیر: رئیس الوزراء. هنرمند در پیاده کردن افکار و اندیشه هایش آزاد است.

مذهب زیر بنای فرهنگ است.

ارکان هنر:زمان، مکان، آرمان گرایی، مفهوم گزینی، خلاقیت، زیبایی، زندگی، آزادی، تداوم، روایت گرایی، تکنولوژی.

در مدیریت عمومی به دنبال چه هستیم: افرادی که دارای صلاحیت و تخصص باشند.

آنونس: قسمتی خلاصه از یک فیلم که معرفی آن فیلم است جهت پخش در یک مکان مشخص.

مدیریان فرهنگی:عبارتند از شاغلینی که در مراکز یا سازمانهای فرهنگی با آگاهی از اصول مدیریت و مسائل فرهنگی و هنری و دیدگاه هنرمندان و کاربردهای مختلف هنرها در پست های مدیریتی قرار دارد و در ارتباط مستقیم با اداره امور فرهنگی در سه سطح عالی، میانی و سرپرستی به انجام فعالیت های سیاست گذاری، برنامه ریزی، تصمیم گیری و نظارت بر اجرا با استفاده بهینه از بودجه و امکانات و به کارگیری نیروی انسانی آگاه به مسائل فرهنگی و هنری برای رسیدن به هدف می پردازد.

تعریف مدیریت فرهنگی:عبارت است از علم و هنر ایجاد هماهنگی بین عوامل و تجهیزات و منابع موجود و نیروی انسانی آگاه به مسائل فرهنگی و هنری و بهره گیری از آفرینش های هنری و استفاده بهینه از قوانین و مقررات و دستورالعمل های فرهنگی و بر اساس زمان و مکان و در جهت تعامل فرهنگها و دیدگاههای هنرمندان به نحوی که تاثیر متقابل و موزون این عوامل بر یکدیگر سبب تقویت و تاثیر بیش از پیش هر یک از آنها گردد.

مدیریت هنری:

تعریف 1: علمی است که دانش مدیریت را به فنون هنری می آراید و هنر را با علوم اجتماعی، ارتباطات، سیاست، فرهنگ، اقتصاد و دیگر دانش ها مرتبط می سازد و کاربرد فلسفی و زیبایی شناسانه آن را از حیطه نظری، احساس و ادراک فردی به حیطه علمی و اداره امور جامعه و تولیدات فرهنگی و هنری سوق می دهد.

تعریف 2: مدیریت هنری عبارت است از طراحی، جهت دهی و تحقق دنیای احساس و تخیل و ذهنیات برای دستیابی به آثار خلاقانه و تاثیر گذار بر مخاطبان با بهره گیری از کاربردهای اصولی و منطقی فیزیکی و غیر فیزیکی امور هنری.

زیرنویس چه ویژگی هایی باید داشته باشد:

داستان ها و مطالب دنباله دار که در روزنامه چاپ می شود پاورقی نام دارد. در دنیای کتاب پاورقی و پی نوشت داریم. در زیر کتاب به صورت 1 یا 2 یا ... داریم یا ارجاع داده شده به انتهای کتاب امروز پاورقی را حذف کرده ودر جلوی جمله با پرانتز مطلب عنوان شده را می آوریم.

نقش زیرنویس در دنیای سینما: بخشی از گذشت زمان را به صورت زیرنویس درمی آورند که به صورت نوشته است.

Coption: نوشته ای که روی رول ها و ورقه هایی که معمولاً مشکی بود نوشته می شد. در متن فیلم مقداری نوشته داریم که تیتراژ اول و پایان و زیرنویس است که زیرنویس برای گذشت زمان مثلاً 3 سال بعد و ... استفاده می شود.

برای اخبار فوری از زیرنویس استفاده می شود. زیرنویس تا 2 سطر هم می تواند باشد و زمان را هم برای آن مشخص نمی کنیم.

زیرنویس در تلویزیون: برای اخبار، تبلیغات، گزارش تلفنی با شخص که نام و سمت او را زیرنویس می کنیم.

ویژگی های زیرنویس: مانیتور را به 8 قسمت تقسیم کرده و در 8/1 پایانی می نویسیم. حتماً باید 1 سطر باشد وگرنه پخش نمی شود. از سمت چپ شروع و به سمت راست ختم می شود. مدت زمان 15 ثانیه نه بیشتر وگرنه قابل پخش نیست و اگر کمتر از 15 ثانیه باشد هزینه آن را می گیرند. صدا نباید داشته باشد، تصویر هم معمولاً ندارد. از صفت نمی توانیم استفاده کنیم. از آمار نیز نمی شود استفاده کنیم زیرا اگر استفاده کنیم مدرک مورد نیاز است که آمار را ثابت کند. خوانا باشد. آگهی را روی نوار بتا ضبط کنیم و بفرستیم، نواری که می خواهیم بفرستیم باید یک لیدر داشته باشد، گاربار، عنوان آگهی که زیاد ضروری نیست. بعد از عنوان سیاهی و سپس متن آگهی است که باید 15 ثانیه باشد. بعد از متن آگهی سیاهی است و ... .

در متن آگهی اسامی و واژگان انگلیسی نداشته باشد و با توجه به مخاطبان هدف باید واژگان انتخاب شود. سرعت لازم را باید داشته باشد اگر سریع باشد باید دید مخاطب مفهوم آن را می فهمد یا نه. لیدر همان 1، 2، 3، و 4 است که اول همه فیلم ها پخش می شود.

انیمیشن: بخشی از انیمیشن، تصویر متحرک است. خلق کردن، به حرکت درآوردن، تصویر یا اشیاء را به حرکت در می آورد. عروسک که انواع مختلف دارد: انگشتی، نخی (خیمه شب بازی)، دستکشی، باتومی (2 نوع است، چوب در سرش می کنند)، چرمی، مومی، پارچه ای، فلزی، سایه، بومزاکو (ژاپنی است. پشت زمینه سیاه و عروسک گردان هم سیاه می پوشد و عروسک را می گرداند).

کاربرد انیمیشن: استفاده از تیتراژ سریالها و فیلمها، می توان قصه ها را به صورت فیلم درآورد، استفاده از آن برای خلاقیت مسائلی که نمی توان به صورت دیگر درآورد، مسائل پزشکی، فضا، زمینه های آموزشی، علمی.

عمق: یکی از شیوه هایی که می توان عمق را در تصویر ایجاد کرد سایه است که هر سایه ای کاربرد خاص خود را دارد. در تصویر یک پس زمینه و یک پیش زمینه داریم از لحاظ چیدن و نور می توان عمق را ایجاد کرد همچنین از تضادها مانند (چاق و لاغر، بلند و کوتاه) برای عمق استفاده می کنیم. زاویه و خطوط در عمق تاثیر دارد، می شود از کادر برای عمق استفاده کرد. ایجاد بالانس در تصویر، میزانسن و چیدمان که نیاز به سادگی هم داریم هرچه ساده تر دادن عمق بهتر است. از طریق رنگ می توان عمق ایجاد کرد. هرچه قدر تصویر کدرتر، عمق بیشتری دارد تا اگر روشن باشد، هدروم (فضای خالی بالای سر سوژه، برای کادر بندی و زیبا شنای تصویر)، لوک روم (فضای خالی جلوی سوژه، برای نقطه دید بازیگر) فاصله زمین تا پا فوت روم (فضای خالی زیر پای سوژه کادر) = 2/1 هدروم می باشد. قرار دادن اجزای مختلف در فواصل گوناگون، استفاده از پیش زمینه، استفاده از خطوط موازی، ایجاد وضوح در جلو و محوی در عقب، ایجاد عمق با سایه روشن ایجاد کنتراس و تضاد، ایجاد عمق با ضد نور.

اصول مدیریت:

1- هدف: نیت و مراد و مقصود چیست و هر کس برای به دست آوردن چه چیزی یا چه هدفی تلاش می کند.

2- برنامه ریزی: انخاب راه و روش مناسب با استفاده مطلوب از نیروی انسانی، بودجه، امکانات، تصمیم گیری از پیش برای رسیدن به هدف.

3- تشکیلات و سازماندهی: برای رسیدن به هدف نیاز به چارت سازمانی، تعریفی برای افرادی که در بخشهای مختلف مشغول می شوند، تجهیزات و ... است.

4- رهبری: فرد با نفوذ و با قدرت که دارای آگاهی لازم باشد تا بتواند از ابزار و امکانات در اختیارش استفاده کند و هماهنگی بین بخشهای مختلف ایجاد نماید.

5- تصمیم گیری: انتخاب یک راه حل از بین چند راه حل.

6- بودجه: مجموع دخل و خرج.

7- کنترل و نظارت: انجام کنترل و نظارت بار ارزشیابی را در پی دارد.

8- گزارش گرفتن و گزارش دادن.

9- نوآوری و خلاقیت.

10- هنر و فرهنگ مدیریتی: جنبه های انسانی سازمان را دربردارد.

ملاک ها و معیارهای تعیین هدف:

1- قابل دسترس باشد.

2- باید زمان داشته باشد.

3- واقعی باشد.

4- باید زمان بندی داشته باشد.

5- پذیرفتنی باشد.

6- باید قابل تقسیم به هدف فرعی باشد.

7- باید با فعالیت های سازمانی همخوانی داشته باشد.

8- همخوانی با بودجه سازمان.

9- باید دست یافتنی باشد و منطقی و قابل حصول.

10- باید سنجش پذیر باشد.

وظیفه مدیر و کارشناس فرهنگی چیست؟

1- نقش هدف گذاری

2- نقش برنامه ریزی فرهنگی بر اساس هدف

3- نقش تشریفاتی

4- نقش اطلاع رسانی

5- نقش سازماندهی و هماهنگی

6- نقش به روز نگه داشتن سازمان

7- نقش تصمیم گیرنده و رهبری

8- نقش و مسئول حل بحران و رفع بحران

9- نقش مذاکره کننده

10- نقش و مسئول تخصیص منابع

11- نقش حراست اشخاص و اموال

12- نقش و وظیفه نوآوری و خلاقیت در همه زمینه ها

13- نقش جذب سرمایه

14- نقش گزارش گیری و گزارش دهی

15- نقش کنترل کننده ارزیابی پروژه ها و فعالیت ها

16- نقش قانونگذاری و وضع مقررات و دستورالعمل ها و صدور بخشنامه در صورت لزوم

17- نقش آموزشی (تنها شامل آموزش کارمندان نیست بلکه شامل هنرمندان، اساتید و حتی اهالی آن محل می شود)

18- نقش رابط با گروههایی که با توسعه فرهنگی ارتباط دارند

19- نقش محترم شمردن فرهنگها و مذاهب و حضور در مراسم مختلف

20- نقش بازاریابی و تجارت در زمینه های مختلف تولیدات فرهنگی و هنری

21- نقش تامین بودجه و بودجه بندی

اساس سیاست گذاری هدفهای فعالیت های فرهنگی:

1- شریعت اسلام در قرآن مجید

2- قانون اساسی

3- فرامین امام خمینی

4- فرامین رهبر

5- سیاست های فرهنگی شورای انقلاب فرهنگی

6- مصوبات فرهنگی مجلس

7- مصوبات فرهنگ یتیأت دولت

8- مصوبات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

9- عرف جامعه

10- سیاست های فرهنگی منطقه جغرافیایی

11- خطبه های نماز جمعه

انواع جلسه:

1- اطلاعاتی: خبردهی، جنبه سخنگویی یک سازمان را دارد.

2- آموزشی: مثل کلاسهای درس

3- بازدید: بازدید نیز یک نوع فعالیت فرهنگی محسوب می شود

4- تصمیم گیری

5- نمایشگاه

در جلساتی که قرار است قراردادی منعقد شود هرگز در کناره های میز نمی نشینند بلکه باید رو در رو قرار بگیرند و در مورد موضوع خود بحث کنند. پس از به توافق رسیدن، در کنار هم قرار می گیرند و قراردادها را امضاء می کنند. این جلسات از نوع جلسه تصمیم گیری می باشد.

تعریف جلسه: گردهمایی 3 نفر یا بیشتر که دارای هدف مشترکی هستند و برای نیل به آن تلاش می کنند و در یک زمان و مکان معین صورت می گیرد و با استفاده از بیان و همچنین امکانات الکترونیکی مانند اسلاید، فیلم، اسناد و مدارک. ولی امروزه جلسات غیر حضوری تشکیل می شود مثل ویدئو کنفرانس. برای جلسات بازدید باید به طور رسمی از میمانان دعوت به عمل آید.

برای دعوت از اتباع خارجی باید با وزارت ارشاد اسلامی دایره خارجی مکاتبه شود، کل هدف از دعوت بیان شود تا وزارت ارشاد اسلامی مورد درخواستمان را ارسال نماید. ضمناً برای هر بار از این نوع برنامه ها باید جداگانه مکاتبه شود. در دعوتنامه ها حتماً باید زمان و مکان مشخص شود.

اتاق توجیه: در این اتاقها برای افرادی که جهت بازدید مراجعه کرده اند فعالیت های سازمان توضیح داده می شود. خوش آمد گویی، پذیرایی، توزیع بروشور و ... در این اتاقها انجام می شود.

در جلسات بادید پذیرایی همیشه صورت می گیرد، هدیه توزیع می شود البته هدیه معمولاً مناسب با نوع فعالیت مکان مورد بازدید می باشد. در نمایشگاه ها معمولاً هدیه داده نمی شود.

نمایشگاه های xpo: کالاهای تک تک کشورها در یک کشور به نمایش گذاشته می شود. معمولاً در این نمایشگاهها یک نوع کالا به نمایش گذاشته می شود. خرید از این نمایشگاهها با نمایشگاههای دیگر تفاوت دارد. اگر کالایی از این نمایشگاهها خریداری شود، خریدار نمی تواند همان لحظه خرید خود را ببرد. در نمایشگاهها دفتر یادبود گذاشته می شود تا افرادی که در نمایشگاه حضور می یابند نظر خود را بنویسند. جهت بازدیدها حتماً باید سازمان در جریان باشد. حتماً باید cd یا dvd از نوع فهالیت های سازمان موجود باشد تا به بازدید کنندگان داده شود. استقبال از بزدید کنندگان بستگی به مقام و موقعیت بازدید کنندگان دارد.

سیر تولید یک کتاب، ویژگی های بخش های مختلف یک کتاب و نقش ویراستار:

1- شورای نویسندگان: با توجه به سرفصل های موضوع کتاب مشخص می شود.

2- بررسی توسط شورای نویسندگان

3- تصویب

4- ویراستاری: اصلاح انشایی و پیاده کردن دستور زبان و رعایت آیین نگارش، غلط گیری، تطبیق دادن سبک و سیاق نوشتاری نویسنده با ناشر، غلط گیری املایی، نقطه گذاری (نقطه گذاری در رادیو: صد و در تلویزیون: چهره ، گردن و حالت دست) ، در ویراتساری دیدگاه سیاسی ناشر باید رعایت شود.

5- گرافیک: نقاش، گرافیست. با توجه به طرحی که توسط نویسنده به آنها داده شده است کار می کنند.

6- فیلم و زینک: دز مزحله چاپ از سخت ترین مراحل است.

7- صحافی و جلد گذاری

8- توزیع

سیر انتشار یک نشریه:

1- جمع آوری مطالب: اینترنت، مصاحبه، مشاهده، تحقیقات، ترجمه، استفاده از ذهنیات

2- نگارش

3- ویراستاری

4- حروف چینی

5- تصحیح

6- جمع آوری طرح و تصویر و عکس

7- صفحه آرایی

8- مجوز

9- لیتو گرافی: فیلم، مونتاژ ، اوزالید، زینک

10- چاپ

11- صحافی

12- توزیع

مطالعات اولیه قبل از برگزاری یک سمینار:

1- سازمان برگزار کننده: دولتی ها نیزا به مجوز ندارند اما اگر خصوصی باشد نیزا به مجوز دارد.

2- رئیس مراسم (سمینار) و سازمان (کیست؟)

3- دبیر اجرایی که توسط رئیس مراسم انتخاب می شود (یک مدیر امور فرهنگی است)

4- هدف

5- موضوع

6- مخاطب کیست: یا متخصص یا نیمه متخصص یا عام و عمومی اند

7- عنوان سمینار

8- گستردگی سمینار: داخلی ، بین المللی، منطقه ای، سراسری کشوری

9- زمان: رئیس و شخص مدیر کمیته علمی در مورد زمان نظر می دند

10- مکان

11- شخصیت افتتاح کننده : حضور بعضی از شخصیتهای مهم باعث امتیاز دادن به سمینار می شود

12- بودجه

13- اسپانسر: سراغ شهرداری برویم یا از طریق شورای سیاستگذاری توسط دبیر اجرایی

14- مجوز: مجوز یک را رئیس می دهد ولی اگر در داخل سازمان ولی سراسری باشد باید استانداری و ارشاد آنجا هم اجازه بدهد. برای سمیناری که بین المللی برگزار شود باید از ارشاد مجوز بگیریم علاوه بر آن از ریاست جمهوری هم باید مجوز بگیریم.

برای برگزاری نمایشگاه باید از سازمان توسعه تجارت مجوز بگیریم. جشنواره داخلی را باید از ارشاد مجوز بگیریم ولی اگر بین المللی بود از ریاست جمهوری هم باید مجوز بگیریم.

سیر تولید یک فیلم و یک برنامه تلویزیونی، وظایف و نقش یک تهیه کننده و کارگردان در تولید یک فیلم و یک مجموعه تلویزیونی:

1- فکر اولیه یا انتخاب موضوع

2- تنظیم طرح

3- ارائه به گروه منطبق با طرح و موضوع آن

4- بررسی طرح یا سیناپس فیلمنامه توسط گروه مربوطه در ادامه شورای شبکه

5- تصویب طرح و ارسال طرح و برنامه به معاونت سیما برای گرفتن کد

6- بعد از کد دادن پیش مجوز

7- برآورد مالی

8- نگارش توسط نویسنده

9- تصویب نهایی فیلمنامه

10- تصویب تولید فیلمنامه

11- جلسه فنی، تخصیص امکانات فنی، دوربین و دیگر وسایل مورد نیاز

12- جلسه مالی، نوع برآورد دقیقه ای و بر اساس آن اعلام لیست عوامل توسط تولید کننده که به تصویب مدیر گروه ، مدیر شبکه، مدیر روابط عمومی و مطابق با لیست برآورد مالی انجام می شود.

13- انتخاب کارگردان ، مدیر تولید، دستیار1 و برنامه ریز

14- تائید نهایی فیلمنامه و باز نویسی

15- مراحل پیش تولید: انتخاب بازیگران و لوکیشن ها، بستن قراردادها توسط مدیر تولید و تهیه کننده، نتخاب عوامل اصلی مثل تصویر بردار، صدابردار، منشی صحنه، طراح صحنه، طراح گریم، لباس، دور خوانی فیلمنامه بین بازیگران، تمرین با دوربین

16- تولید همراه با ناظر کیفی

17- تدوین همزمان بصورت راف کات و در نهاین فاین کات

18- صدا گذاری و میکس

19- انتخاب موسیقی یا ساخت موسیقی

20- تائید توسط مدیر گروه ، شبکه و ناظر پخش

21- دادن نوار یا کاست به آرشیو، موسیقی جداگانه و نگاتیو عکس به واحد عکس

22- ارزیابی سریال یا برنامه و تسویه نهایی

عوامل تولید یک فیلم سینمایی

1- گروه تهیه کننده: تهیه کننده، مدیر تولید، مدیر تدارکات

2- گروه نویسندگان: طراح طرح (ایده پرداز)، نویسنده فیلمنامه، بازنویسی کننده

3- گروه کارگردانی: کارگردان (مدیر اصلی کار)، دستیار کارگردان، برنامه ریز، منشی صحنه

4- گروه بازیگران: بازیگران اصلی، بازیگردان (کسی که بازیگر را سر صحنه هدایت می کند)، بازیگران فرعی (در 1 ، 2 یا 3 سکانس بازی می کنند)، هنروران، مسئول انتخاب بازیگران

5- گروه صحنه و لباس: مدیر صحنه، طراح صحنه، طراح دگور، طراح لباس، مجریان (مسئول لباس، دستیاران مدیر صحنه)

6- گروه چهره پردازان: طراح گریم (مجریان: خانم و آقا)

7- گروه فیلم برداری: فیلمبردار، دستیار فیلمبردار، نور پرداز، کادر فنی

8- گروه صدا: صدا بردار، دستیار صدا

9- گروه تدوین: تدوین گر (سکانس ها را در کنار هم قرار می دهد)، دستیار تدوین

10- گروه صداگذاری: صداگذار، دستیار صدا

11- گروه لابراتوار: چاپ و ظهور، اتالوناژ (اصلاح رنگ و نور)

12- گروه حمل و نقل: سینه موبیل (کامیون بزرگی که تمام ابزار و وسایل فیلم در آن قرار می گیرد)، فیلمرو (وسیله ای که خودرو روی آن قرار می گیرد و صحنه های در حال حرکت فیلمبرداری می شود. اشکال آن این است که ارتفاع ماشین با خیابان زیاد می شود)

13- گروه جلوه های ویژه

14- گروه جلوه های بصری: بعد از اتمام کار، کارهای کامپیوتری انجام می شود

15- گروه موسیقی: هم می شود انتخابی باشد هم می شود یک موسیقی دان آن را آماده کرده و در ارکستر سنفونیک اجرا و ضبط گردد.

وجه مشترک فیلم تلویزیونی و فیم سینمایی در عوامل تولید است.

تفاوت فیلم تلویزیونی و فیلم سینمایی در مراحل تهیه و تولید آنها است.

انواع همایش:

1- نشسته: مانند افرادی که در یک سالن نشسته اند

2- ایستاده: اصطلاحاً میتینگ گفته می شود

بهترین روز برای کنفرانس خبری دوشنبه است.

مصاحبه یک روز قبل و یک روز بعد از تعطیلی گذاشته نشود.

+ نوشته شده توسط جعفريان در ۹۰/۰۸/۰۱ و ساعت 16:28 |